Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.aoomistudio.com jest AOOMI STUDIO SP. Z O.O., z siedzibą: ul. Astrów 20, 43-250 Pawłowice, REGON 523891511, NIP 6381851435.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • na adres e-mail: hello@aoomistudio.com,
 • pisemnie, na adres Administratora: AOOMI STUDIO SP. Z O.O. ul. Astrów 20, 43-250 Pawłowice.

3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.

4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie.

 

§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

3. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

4. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

5. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.

 

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych osób współpracujących lub kandydatów w procesie rekrutacyjnym

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi współpracy z administratorem i na potrzeby rekrutacji do zespołu AOOMI i nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne ze względu na wyżej wymienione powody (chyba, że kandydat wyrazi zgodę na dłuższe ich przechowywanie dla celów ew. przyszłych rekrutacji). Przetwarzanie danych odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

2. Przesłane przez kandydatów do współpracy CV i dane w nim zawarte są przetwarzane i przechowywane jedynie w celu rekrutacji do zespołu AOOMI i wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dane są tu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

3. Podanie danych osobowych jest przez kandydatów na współpracowników jest dobrowolne lecz niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego. Administrator na potrzeby rekrutacji i późniejszej współpracy pobiera dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

4. Administrator przetwarza wizerunek współpracownika lub kandydata na współpracownika jedynie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody na takie działanie wskazując jednocześnie zakres przetwarzania. Przetwarzanie odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

 

§ 4 Udostępnianie danych

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
 • przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców i dostawców asortymentu, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych,
 • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook).

 

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej hello@aoomistudio.com

2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

4. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 6 Polityka Cookies

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika - serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Pliki „cookies” używane są w celu:

 • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • Tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
 • Dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

 • Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

5. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

7. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

 

§ 7 Płatności Klarna

Aby móc zaoferować Państwu opcje płatności oferowane przez firmę Klarna, będziemy przekazywać firmie Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe oraz dane dotyczące zamówień. W ten sposób Klarna może ocenić, czy mogą Państwo korzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna oraz dostosować opcje płatności do Państwa potrzeb. Ogólne informacje o Klarna są dostępne tutaj. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie ochrony danych osobowych osobowych firmy Klarna.

 

§ 8 Rejestracje do newslettera

 • Po zapisie do naszego newslettera, wykorzystamy Państwa dane wymagane przy zapisie lub przekazane przez Państwa oddzielnie, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR.

 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość do zespołu obsługi klienta (hello@aoomistudio.com) lub korzystając z linku umieszczonego w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych występujących poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.